Додаток 1

до рішення районної ради

від 24 грудня 2020 року № 16-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

ПОЛОЖЕННЯ

про Президію Красноградської районної ради VІІІ скликання

Загальні положення

 1. Президія ради Красноградської районної ради VІІІ скликання (надалі – Президія) є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може прийняти рішення, які мають дорадчий характер.
 2. У своїй діяльності Президія керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституцією України, іншими законодавчими актами та цим Положенням.

Склад президії

 1. До складу Президії ради входять голова районної ради, його заступник(-ки), голова районної державної адміністрації (за згодою), голови або уповноважені особи фракцій політичних партій депутати яких представлені в Красноградській районній раді VІІІ скликання.
 2. Президія ради діє на основі цього положення.
 3. Очолює Президію голова районної ради. У разі відсутності голови його обов’язки по організації і керівництву роботою Президії виконує заступник голови ради.

Організація роботи

 1. Президія утворюється і діє на строк повноважень районної ради.
 2. Основною формою роботи Президії є її засідання, які проводяться відповідно до плану роботи. Засідання також можуть скликатися в міру необхідності головою районної ради.
 3. Президія попередньо узгоджує пропозиції і рекомендації з питань, котрі передбачається внести на розгляд сесії.
 4. На розгляд президії вносяться найбільш важливі питання організації діяльності районної ради.
 5. Засідання Президії правомочні, коли в них бере участь більше половини від загального складу президії. За рішенням голови на засідання можуть запрошуватись депутати, керівники, спеціалісти, керівники політичних партій та громадських організацій, які не входять до складу Президії. Вони можуть брати участь і у підготовці питань до розгляду на Президії.
 6. Ухвала пропозицій та рекомендацій проводиться відкритим голосуванням членів Президії. Прийнятим рішення вважається тоді, коли за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні. При рівності голосів прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова ради (в разі його відсутності - заступник голови районної ради).
 7. За підсумками засідань складається протокол. В ньому зазначається порядковий номер, дата засідання, прізвище і посади присутніх членів Президії і запрошених, порядок денний, прізвища тих, хто виступав з пропозиціями і рекомендаціями, виклад ухвалених пропозицій і рекомендацій.
 8. Протокол підписує голова районної ради, або його заступник, якщо він вів засідання.
 9. Організаційно-технічне забезпечення засідань Президії здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                           Костянтин ФРОЛОВ