Заступник голови районної ради – Дурачевська Тетяна Миколаївна

 1. Здійснює загальне керівництво діяльністю районної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.
 3. Відповідно до Регламенту районної ради, скликає сесії районної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення ради та протоколи сесій.
 4. Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради.
 5. Вносить раді пропозиції щодо утворення, обрання і ліквідації постійних комісій ради, зміни їх складу, обрання голів, президії ради, подає на затвердження ради положення про них.
 6. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 7. Організовує роботу президії ради, проводить засідання та вносить питання на її розгляд. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб.
 8. Вносить на затвердження ради структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату.
 9. Спрямовує роботу керуючого справами апарату районної ради. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.
 10. Призначає та звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради в порядку, передбаченому законодавством.
 11. Виступає розпорядником бюджетних коштів на утримання ради і виконавчого апарату.
 12. Сприяє депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.
 13. Організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 14. Бере участь у роботі колегії при голові районної державної адміністрації.
 15. Подає на розгляд районної ради пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу із них.
 16. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.
 17. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.
 18. Забезпечує роботу по розгляду звернень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів районної ради, народних депутатів України, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.
 19. Співпрацює з правоохоронними органами.
 20. Вирішує всі інші питання, доручені йому радою, звітує перед радою про свою діяльність.
 21. В межах своїх повноважень видає розпорядження.