Конкурс на заміщення вакантної посади

посадової особи місцевого самоврядування

провідного спеціаліста – бухгалтера

фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради

Красноградська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – провідного спеціаліста – бухгалтера фінансово -господарського відділу виконавчого апарату районної ради.

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Красноградської районної ради.

На заміщення вакантної посади у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та досвід роботи за фахом не менше 3 років.

Конкурс проводиться у формі іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства і нормативних актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи місцевого самоврядування.

Учасники конкурсу повинні вільно володіти державною мовою та мати навики роботи на комп’ютері з відповідними програмами.

До заяви про участь у конкурсі додаються:

  • особова картка (форма П-2 ДС):
  • копія паспорта;
  • копія військового квитка;
  • копії документів про освіту;
  • Е-декларація про доходи за 2016 рік;
  • копія трудової книжки;
  • дві фотокартки розміром 4х6 см.

За довідками звертатись за адресою:

м. Красноград, вул. Соборна, 58-А, кабінет № 17.

Інформація Кобзівської сільської ради Красноградського району Харківської області про проведення відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права орендиземельної ділянки

2. Дані про земельні ділянки, що виставляються на торги:

1) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,5086 га., кадастровий номер: 6323381200:10:000:0168;

2) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,3538 га., кадастровий номер: 6323381200:10:000:0066;

3) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,7209 га., кадастровий номер: 6323381200:09:000:0147

4) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,7207 га., кадастровий номер: 6323381200:09:000:0148;

5) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,3980 га., кадастровий номер: 6323381200:09:000:0146

6) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,0061 га., кадастровий номер: 6323381200:09:000:0139;

7) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,7160 га., кадастровий номер: 6323381200:09:000:0140

8) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,5124 га., кадастровий номер: 6323381200:09:000:0132;

9) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,7161 га., кадастровий номер: 6323381200:09:000:0138;

10) земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,1860 га., кадастровий номер: 6323381200:09:000:0133.

3. Умови конкурсу:

- виконавець робіт забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка: "На відбір виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

- У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

-   Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), інформацію (пропозицію) про сумарну кількість проданих лотів на земельні ділянки на земельних торгах за попередні 24 місяці, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною, а також згоду на фінансування підготовки лотів та проведення земельних торгів.

- Під час обрання виконавця враховується можливість забезпечення підготовки лота, кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною, відповідність, повнота та своєчасність подання конкурсної документації, та інші вимоги, передбачені законодавством.

- Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

- заява про участь у відборі виконавця послуг з виконання земельних торгів та конкурсна документація формується у відповідності до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за 1655/21967 та інших актів (далі – Порядок);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копія ліцензії виконавців робіт;

- перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 10 травня 2017 року.

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 63361 Кобзівська сільська рада вул.. Героя України І.М. Гулого 58, с. Кобзівка Красноградського району Харківської області.

7. Інформація про проведення відбору виконавця робіт відбудеться 12 травня 2017 року. Місце проведення: 63361 Кобзівська сільська рада вул.. Героя України І.М. Гулого 58, с. Кобзівка Красноградського району Харківської області.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:63361 Кобзівська сільська рада вул.. Героя України І.М. Гулого 58, с. Кобзівка Красноградського району Харківської області. Телефон для довідок: (05744)99574 . Контактна особа – Лугова Людмила Миколаївна.