Підстави та порядок звернення із заявою про видачу обмежувального припису

Останнім часом з проблемою домашнього насильства зіштовхуються багато родин. Одним із передбаченим законодавством спеціальним заходом щодо протидії домашньому насильству є застосування обмежувального припису щодо кривдника.

Домашнє насильство – це дія або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім`ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім`ю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Обмежувальний припис стосовно кривдника - встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на кривдника, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи і полягає в:

  1. забороні перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;
  2. усуненні перешкод у користуванні майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;
  3. обмеженні спілкування з постраждалою дитиною;
  4. забороні наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалої особи;
  5. забороні особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;
  6. забороні вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто і через третіх осіб.

Обмежувальний припис може передбачати застосування одразу кількох зазначених заходів та виноситься на строк від одного до шести місяців.

Із заявою про видачу обмежувального припису слід звертатися до місцевого суду за місцем проживання або перебування постраждалої особи. Якщо ця особа перебуває у закладі для підтримки постраждалих осіб, то за місцем знаходженням цього закладу.

В інтересах дитини до суду можуть звернутися батьки або інші законні представники дитини, родичи дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, орган опіки та піклування, в інтересах недієздатної особи - опікун, орган опіки та піклування.

У заяві про видачу обмежувального припису повинно бути зазначено:

  • найменування суду, до якого подається заява;
  • ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) заявника (у разі якщо заява подається в інтересах дитини чи недієздатної особи – зазначається також ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) дитини або недієздатної особи) та заінтересованої особи (кривдника), їх місце проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, якщо такі відомі;
  • обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, та докази, що їх підтверджують.

Доказами можуть бути матеріали про наявність провадження (кримінального чи про адміністративне правопорушення) щодо особи, яка вчинила домашнє насильство, винесення термінового заборонного припису, показання свідків, власна фіксація подій на аудіо- або відеоносії, повідомлення про подію в заклади охорони здоров‘я, медичні довідки, роздруківки текстових повідомлень, копії заяв до поліції тощо.

Суд розглядає справу не пізніше 72 годин після надходження заяви  про видачу обмежувального припису до суду.

Неявка належним чином повідомлених заінтересованих осіб не перешкоджає розгляду справи про видачу обмежувального припису.

Рішення про видачу обмежувального припису приймається на підставі оцінювання вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи.

За подання заяви про видачу обмежувального припису судовий збір не справляється.

Рішення суду про видачу обмежувального припису підлягає негайному виконанню, а його оскарження не зупиняє його виконання.

Про видачу або продовження обмежувального припису суд не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України за місцем проживання (перебування) заявника для взяття особи, стосовно якої видано або продовжено обмежувальний припис, на профілактичний облік, а також районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад за місцем проживання (перебування) заявника.

За більш детальною інформацією та необхідною консультацією або роз’ясненням, Ви можете звертатися до відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м.Красноград, вул. Бєльовська, 90, 3 поверх, каб.30, контактний номер телефону 7-05-29 та за телефоном гарячої лінії системи БПД 0 800 213 103.