attentionЗ другого серпня 2017 року року вступає в дію  Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" № 1555-7 від 01.07.2014.
Дія Закону поширюється на будь-яку підтримку суб'єктів господарювання надавачами державноі допомоги за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або окремих видів господарської діяльності. До форм державної допомоги відноситься надання субсидій, грантів, дотацій, надання податкових пільг, відстрочення сплати податків, зборів, списання боргів, надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, надання послуг та товарів за цінами (відповідно вище /нижче ринкових цін), зобов'язання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування тощо. Уповноваженим органом в усіх цих питаннях визначений Антимонопольний комітет України, без рішення якого жодне рішення з перелічених питань, і не тільки, жодним органом МС , виконавчої влади, КП, КЗ не можливі.