На засіданні, яке відбулось о 14 годині 00 хвилин 07 жовтня 2021 року, за адресою:  м. Красноград, вул. Соборна, 58-а (1-й поверх, приміщення малої зали Будинку рад) заслухано конкурсні пропозиції кандидатів на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району» – Равлюк Руслани Михайлівни та Скубрій Аріни Вікторівни.

За результатом заслуханих конкурсних пропозицій кандидатів та проведених співбесід, комісія вирішила:

рекомендувати кандидатуру Равлюк Руслани Михайлівни на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району» на умовах контракту строком на три роки.

Відеозапис проведення конкунрсу за посиланням https://youtu.be/P7GyuL1u4oQ

Конкурсна комісія.

 

Правові підстави проведення конкурсу

          Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Красноградської районної ради від 25 жовтня 2018 року № 869-VII «Про затвердження Порядку призначення за конкурсом керівників закладів охорони здоров’я, що є у спільній власності територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського району», рішення  Красноградської районної ради від 25 жовтня 2018 року № 870-VII «Про проведення конкурсу на заміщення посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району».

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району» 63304, Харківська область,                           місто Красноград, вулиця Шиндлера, 91.

Основні напрями діяльності

Підприємство створено з метою надання первинної медико - санітарної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає або перебуває на території Красноградського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, що передбачає:

забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

Основні напрямки діяльності підприємства визначені Статутом. Статут підприємства, затверджений рішеннями Засновників: Красноградської районної ради від 24.12.2020 № 48-VIІI, Красноградської міської ради від 24.12.2020  № 116-VIІI, Наталинської сільської ради від 24.12.2020 № 101-VIІI. http://krrada.kh.ua/dokumenty/rishennia-sesii-rairady/rishennya-ii-pozachergova-sesiya-viii-sklikannya-24-grudnya-2020-roku.

Структура підприємства http://krrada.kh.ua/dokumenty/rishennia-sesii-rairady/rishennya-viii-pozachergovovoji-sesiji-rajonnoji-radi-viii-sklikannya-vid-30-06-2021-roku.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району» складають – 31 949 033 грн, в т.ч. кошти місцевого бюджету: за загальним фондом – 3 449 917 грн, за спеціальним фондом –  4 748 322 грн та кошти державного бюджету за програмою медичних гарантій – 23 750 794 грн.

Строк та адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 09 вересня 2021 року по                       30 вересня 2021 року включно до 17:00 год. за адресою: м. Красноград,                          вул. Соборна, 58-а, каб. 7.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (057) 44 7-25-11, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах;
 • довідку про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою;
 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів на посаду :

 • громадянство України;
 • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров'я»;
 • спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» ;
 • стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;
 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, трудового та антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
 • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Оплата праці директора закладу

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата виходячи з установлених:

посадового окладу, який визначається у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, згідно встановленого показника – 2,5, відповідно до рішення районної ради від 01 червня 2021 року № 151-VІІІ, в розмірі згідно розрахунку: 9 343 грн. х 2,5 = 23 357,50 грн.,

 який буде змінюватись, відповідно змін чинного законодавства України.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться за адресою:  м. Красноград,   вул. Соборна, 58-а. 

Про час та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

ОГОЛОШЕННЯ

про продовження строку подання документів на участь у конкурсі з відбору у члени наглядової ради Красноградського комунального підприємства «Водоканал»

Конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядової ради (Красноградського комунального підприємства «Водоканал»**) оголошує про продовження строку прийому документів на участь в конкурсі. Документи подаються на паперових носіях до кабінету № 9 Будинку ради по вулиці Соборна 58-а міста Красноград, в термін до 12 червня 2020 року.

Довідки за телефоном – 7 19 30; Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради Красноградського комунального підприємства «Водоканал» (далі — кандидат), подає особисто у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі з відбору незалежних членів наглядових рад, а також підтверджує, що відповідає усім вимогам до незалежних членів наглядових рад*, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, на сайті та за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

 

!!! Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

 

 

ВИМОГИ

до незалежних членів наглядових рад

унітарних комунальних підприємств заснованих на спільній власності

територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського району

Незалежний член наглядової ради унітарного комунального підприємствазаснованого на спільній власності територіальних громад Красноградського району (далі – незалежний член) – це фізична особа, яка є членом наглядової ради і відповідає таким критеріям:

1. Наявність повної цивільної дієздатності;

2. Наявність вищої освіти;

3. Не є депутатом Красноградської районної ради, посадовою особою виконавчого апарата Красноградської районної ради, державним службовцем, народним депутатом України, помічником-консультантом депутата Красноградської районної ради чи народного депутата України;

4. Не займала протягом останніх 5 років керівну посадувідповідного комунального підприємства;

6. Не є близькою особою для осіб які займають керівні посади на підприємстві, депутатів Красноградської районної ради та посадових осіб її виконавчого апарату;

7. Не отримувала та не отримує винагороди від третіх осіб за виконання обов’язків члена наглядової ради;

8. Є незалежною у своїх рішеннях, добропорядною, неупередженою та має бездоганну ділову репутацію.

 

                                     КРАСНОГРАДСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ    

                                     ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ»

 

Код ЄДРПОУ - 05466186

 

Адреса:63304, Харківська обл., Красноградський район, місто Красноград, вул. Шиндлера, буд. 66;

 

Основний вид діяльності - 36.00 Забір, очищення та постачання води

Директор - Дубина Микола Павлович

 

Зареєстровано статутний капітал - 4,272,700грн.

 

Дата заснування: 18 лютого 1992 року

 

Засновник - Красноградська Районна Рада, 4,272,700 грн. (100%)

ОГОЛОШЕННЯ

про продовження строку подання документів на участь у конкурсі з відбору у члени наглядової ради Красноградського підприємства теплових мереж

Конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядової ради (Красноградського підприємства теплових мереж**) оголошує про продовження строку прийому документів на участь в конкурсі.

Документи подаються на паперових носіях до кабінету № 9 Будинку ради по вулиці Соборна 58-а міста Красноград, в термін до 12 червня 2020 року.

Довідки за телефоном – 7 19 30; Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради Красноградського підприємства теплових мереж (далі — кандидат), подає особисто у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі з відбору незалежних членів наглядових рад, а також підтверджує, що відповідає усім вимогам до незалежних членів наглядових рад*, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, на сайті та за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

 

!!! Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

 

 

ВИМОГИ

до незалежних членів наглядових рад

унітарних комунальних підприємств заснованих на спільній власності

територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського району

Незалежний член наглядової ради унітарного комунального підприємствазаснованого на спільній власності територіальних громад Красноградського району (далі – незалежний член) – це фізична особа, яка є членом наглядової ради і відповідає таким критеріям:

1. Наявність повної цивільної дієздатності;

2. Наявність вищої освіти;

3. Не є депутатом Красноградської районної ради, посадовою особою виконавчого апарата Красноградської районної ради, державним службовцем, народним депутатом України, помічником-консультантом депутата Красноградської районної ради чи народного депутата України;

4. Не займала протягом останніх 5 років керівну посадувідповідного комунального підприємства;

6. Не є близькою особою для осіб які займають керівні посади на підприємстві, депутатів Красноградської районної ради та посадових осіб її виконавчого апарату;

7. Не отримувала та не отримує винагороди від третіх осіб за виконання обов’язків члена наглядової ради;

8. Є незалежною у своїх рішеннях, добропорядною, неупередженою та має бездоганну ділову репутацію.

 

                                 КРАСНОГРАДСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ    

                                 ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

 

Код ЄДРПОУ - 32464827

Адреса:63304, Харківська обл., Красноградський район, місто Красноград, вул. Соборна, буд.47;

 

Основний вид діяльності - 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Директор - Сидоренко Олександр Миколайович

Зареєстровано статутний капітал - 3,779,829.89 грн.

Дата заснування: 19 травня 2003 року

Засновник - Красноградська Районна Рада,3,779,829.89 грн.(100%)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про умови та строки подання документів на участь у конкурсі з відбору у члени наглядової ради Красноградського комунального підприємства «Водоканал»

(рішення районної ради від 12 грудня 2019 року № 1185-VII)

 

Оголошення_.doc 

ОГОЛОШЕННЯ

про умови та строки подання документів на участь у конкурсі з відбору у члени наглядової ради Красноградського підприємства теплових мереж

(рішення районної ради від 12 грудня 2019 року № 1185-VII)

Оголошення_.doc

                                                                                        Оголошення

12 березня 2020 о 9.30 годині в  кабінеті №11 Будинку ради по вул.Соборна,58-а, м.Краснограда Харківської області відбудеться засідання конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядової ради Красноградського КП "Водоканал".

                                                                                         

                                                                                     Оголошення

12 березня 2020 о 10.15 годині в  кабінеті №11 Будинку ради по вул.Соборна,58-а, м.Краснограда Харківської області відбудеться засідання конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядової ради Красноградського підприємства теплових мереж.

Інвестиційний атлас надрокористувача

Нещодавно Державна служба геології та надр України запустила Інвестиційний атлас надрокористувача. Його створили спільно із ДНВП «Гєоінформ України», НАК ««Надра України», ДГП«Укргеофізика» та УкрДГРІ. Наразі до Атласу увійшли 85 об’єктів, їх розподілено по шістьох кошиках — за видами корисних копалин.

Наразі у Інвестиційному атласі надрокористувача представлено вже 85 площ у категоріях вуглеводнева сировина, металічні руди та неметалічні корисні копалини.

Уся інформація знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті Служби ( http://www.geo.gov.ua/investicijnij-atlas-nadrokoristuvacha/ ).

Типовий профайл кожного об‘єкту містить загальний опис ділянки, координати, оціночні ресурси, попередню вартість, мінімальні вимоги до програми робіт, а також посилання на паспорт родовища і відповідні звіти про ділянку. За словами голови Держгеонадр, усі охочі можуть ініціювати одну із запропонованих ділянок на аукціон, або номінувати будь-яку іншу ділянку за власним бажанням.

«Україні потрібні інвестиції та нові робочі місця. Ми запрошуємо усіх охочих розвивати власну справу у сфері надрокористування та братися за реалізацію різних за масштабом проектів, від розробки піску до пошуку газу, — зазначив очільник Служби. — Також прошу повідомляти Держгеонадра про об’єкти надрокористування, що є важливими для розвитку економіки регіону для включення їх до Атласу та виставлення на електронний аукціон».

Інвестиційний атлас надрокористувача – лише один із елементів загальної урядової політики відкритих дверей у сфері надрокористування. Інші важливі елементи – лібералізація доступу до загальної геологічної інформації та якісна промоція об’єктів для інвестування.

Красноградська районна рада оголошує пошук кандидатів у присяжні суду

 

Повідомляємо Вас про те, що 14.12.2019 закінчується термін повноважень присяжних Красноградського районного суду, список яких затверджений рішенням Красноградської районної ради від 14.12.2016 № 308-VІІ.

У зв'язку з вищенаведеним, якщо Ви постійно проживаєте на території Красноградського району та виявили бажання бути присяжним Красноградського районного суду, просимо Вас до 06.12.2019 до 15:00 подати на адресу Красноградської районної ради (м. Красноград, вул. Соборна, 58 а, каб. 17 (загальний відділ) такі документи:

- власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Красноградського районного суду (див. зразок).

- ксерокопію паспорта громадянина України (сторінки з фотографіями, сторінки з даними про те, ким і коли видано паспорт, та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата), або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування:

- довідку з місця роботи (для працюючих);

- завірену фотокопію трудової книжки або пенсійного посвідчення (для непрацюючих та пенсіонерів);

- документ, що підтверджує відсутність судимостей;

- документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

Довідки за телефоном: (05744) 7-26-25, електронна адреса для листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Довідкова інформація:

Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

У чому полягає участь присяжного у кримінальному судочинстві?

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд.

Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов'язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.

 

У чому полягає участь присяжного у цивільному судочинстві?

Відповідно до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає в порядку окремого провадження у складі одного судді і двох присяжних справи про:

- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

- визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

- усиновлення;

- надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

- примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода.

Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом.

Час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя.

За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть вживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

 

Зразок заяви

Красноградська районна рада

Іваненка Івана Івановича

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________

(адреса постійного місця проживання )

паспорт серії______________________

виданий__________________

______________________

(контактні номери телефону: домашній мобільний, робочий)

Заява

Я, __________________________________________, “__” _______ 19__ року народження даю згоду бути присяжним Красноградського районного суду Харківської області і прошу включити мене до списку присяжних.

З вимогами до присяжного, передбаченими Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, ознайомлений і таким відповідаю.

На момент подання даної заяви маю повну цивільну дієздатність, не знятої чи непогашеної судимості не маю, хронічними психічними чи іншими захворюваннями, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного, не маю, протягом останнього року щодо мене адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення не накладалося, вільно володію державною мовою.

Інші обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.

Також надаю згоду на обробку, збір, зберігання та використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки:

 1. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання) на ___ арк.; (або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування).
 2. Довідка з місця роботи (для працюючих);
 3. Завірена фотокопія трудової книжки або пенсійного посвідчення (для непрацюючих та пенсіонерів).
 4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
 5. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

(дата)                          (підпис)                                 (Прізвище, ініціали)