ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 24 липня 2020 року № 1359-VІІ

(LХVІІІ позачергова сесія VІІ скликання)

Оголошення

про конкурс на заміщення посади директора

Красноградського багатопрофільного ліцею

Красноградської районної ради Харківської області.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області (місто Красноград, вулиця 19 вересня, 119-а).

Найменування посади та умови праці:

Директор закладу освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2012 № 1298» та від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери», статті 3 Закону України від 06.12.2016 № 1774–VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу освіти:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психологічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

-    заяву про участь у конкурсі;

-    автобіографія (резюме);

-    копії документів про освіту (наукові ступені та інші відзнаки);

-    копії паспорта громадянина України;

-    письмову згоду на обробку персональних даних;

-    копію трудової книжки;

-    довідка про відсутність судимості;

-    довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-    документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-    програму розвитку закладу на шість років (на два роки - для особи, яка претендує на посаду керівника закладу освіти вперше), у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності;

-    мотиваційний лист довільної форми.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Місце та строк подання документів:

            Документи приймаються з 27 липня 2020 року по 25 серпня 2020 року                                       до 17 год. 00 хв. у відділі освіти Красноградської районної державної адміністрації,           вулиця Соборна, 77, м. Красноград, 63304.

Конкурсний відбір складається з таких стадій:

-    оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу освіти;

-    подання документів учасниками конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти;

-    перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

-    допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

-    ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

-    конкурс серед претендентів на посаду керівника закладу освіти (за наявності двох і більше претендентів) або співбесіда з претендентом на посаду керівника закладу освіти (за рішенням конкурсної комісії);

-    надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору на розгляд сесії районної ради;

-    оприлюднення результатів конкурсу.

Дата, місце проведення конкурсного відбору:

За рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково.

Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Найдюк Ірина Григорівна, 0990299923, vkadr.krasnograd@dniokh.gov.ua.

 

 

 

ЗАТВЕРДЕНО

рішенням районної ради

від 24 липня 2020 року № 1359-VІІ

(LХІХ позачергова сесія VІІ скликання)

 

СКЛАД

конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду

директора Красноградського багатопрофільного ліцею

Красноградської районної ради Харківської області

 

Костроміна

Алла Григорівна - депутат Красноградської районної ради, голова комісії;

Турова

Антоніна Іванівна – начальник відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації, заступник голови комісії;

Найдюк

Ірина Григорівна - методист районного методичного центру відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації, секретар комісії;

Члени комісії:

Бешенко Марина Миколаївна – завідувач районного методичного центру відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації;

Гладкова Юлія Олександрівна – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради;

Кревсун Григорій Петрович - депутат Красноградської районної ради;

Паюнова Людмила Володимирівна – голова профспілкового комітету Красноградського багатопрофільного ліцею Красноградської районної ради Харківської області;

Страшко Олександр Михайлович – депутат Красноградської районної ради;

Сливка-Власова Світлана Іванівна – член Ради директорів закладів загальної середньої освіти Харківської області;

Циколенко Надія Іванівна - голова РК профспілки працівників освіти.

Шолом Олена Миколаївна – голова Ради Красноградського багатопрофільного ліцею Красноградської районної ради Харківської області.