Друк
Новини

Мінекономіки на 2020 рік розроблено низку варіантів підтримки розвитку підприємництва в сільській місцевості для сільгоспвиробників. Нижче представлені програми підтримки для різних видів сільськогосподарської діяльності.

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств.

За цим напрямом у 2020 році передбачено спрямувати 380 млн грн.

Державна підтримка надаватиметься:

1) ФГ, яке має чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за останній рік до 20 млн грн шляхом:

2) с/г обслуговуючому кооперативу, до складу якого  входять одне і більше ФГ, шляхом  відшкодування 70% вартості вітчизняних  техніки та обладнання,  придбаних, як за власні кошти, так і за кредитні (до 3 млн, на один кооператив)

Термін подачі документів для отримання :

Фінансова підтримка на поворотній основі (безвідсоткові кредити) через Український Державний Фонд підтримки фермерських господарств.

За цим напрямом у 2020 році передбачено спрямувати 67 млн грн (із спеціального фонду держбюджету) у розмірі до 500 тис. грн на одне ФГ.

Цю допомогу, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102, можуть отримати на конкурсних засадах усі ФГ, окрім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також, у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Термін подачі документів:

протягом 30 календарних днів з моменту публікації в друкованих засобах інформації оголошення про проведення конкурсу.

Державна підтримка через доплати на користь застрахованих осіб - членів/голів СФГ. 

За цим напрямом у 2020 році передбачено 20 млн грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 22 травня 2019 року № 565 «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доплата здійснюватиметься протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску, виключно за умови сплати решти внеску головою/членами СФГ.  Доплату можуть отримати члени/голова СФГ без статусу юридичної особи, яке створене відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.

Термін подачі документів: 

не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця

Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. 

За напрямом у 2020 році передбачено спрямувати 1 млрд грн.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки с/г продукції, затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018 № 107 (в редакції постанови КМУ від 20.05.2020 № 395) буде передбачена за такими напрямами:

Термін подачі документів:

Для отримання у поточному році бюджетних коштів,  виплачених не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від одержувача причини необхідно повторно подати до Мінекономіки документи згідно з вимогами пунктів 8 та 9  вищезазначеного Порядку (зі змінами від 20.05.2020).

Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.

За цим напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  400 млн грн на загальну суму не більше 25 млн грн на одного суб'єкта господарювання, шляхом часткового відшкодування вартості:

Термін подачі документів:

За відшкодування саджанців, шпалер, краплинного зрошення подати документи до 01 жовтня поточного року обласній комісії. За відшкодування будівництва ліній, сховищ, обладнання подати документи до 01 жовтня до комісії Мінекономіки.

Часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

За цим напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  437 млн грн. Крім того, буде виплачена компенсація сільськогосподарським товаровиробникам, які придбали техніку та обладнання у жовтні - листопаді 2019 р, але з незалежних від них причин не отримали компенсацію.

Підтримка надаватиметься  відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 березня 2017 року № 130, на безповоротній основі, у розмірі 25% вартості за придбані у вітчизняних виробників та/або їх дилерів техніку та обладнання.

Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи – підприємці – сільгосптоваровиробники, основною діяльністю яких є постачання с/г товарів (за визначенням, наведеним уп 2.15ст.2 ЗУ “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких с/г товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених с/г товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш, як 12 календарних місяців - за результатами кожного окремого звітного періоду).

Термін подачі документів: 

Уповноважені банки формують реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання, і щомісяця до 10 числа подають його в електронному та паперовому вигляді до Мінекономіки.

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати 1,2 млрд грн.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300, підтримка надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники), які:

1) провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва;

2) провадять діяльність за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва).

Компенсація надається позичальникам щомісячно за фактично нараховані та сплачені відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів за:

·       короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;

·       середньо- та довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів.

Обсяги підтримки

·       Позичальникам, які займаються тваринництвом  -  до 15 млн грн

·       Іншим позичальникам  -  до 5 млн грн

Термін подачі документів:

протягом року.

Доступні кредити 5-7-9%. За даним напрямом у 2020 році передбачено спрямувати  2 млрд грн зі спеціального фонду державного бюджету

Міністерством фінансів України, відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого постановою КМУ  від 24.01.2020 № 28, через Фонд розвитку підприємництва,  передбачено програму компенсації процентної ставки для  суб’єктів підприємництва, які, зокрема,  здійснюють свою діяльній в аграрній галузі, в рамках якої вони можуть зменшити сплату базової процентної ставки до рівня з 9 до 7, або 5, відсотків річних.

Таким здешевленням кредитів можуть скористатись юридичні особи та фізичні особи – підприємці, зокрема:

Докладніше із умовами отримання підтримки можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text

Термін подачі документів:

немає строку

Детальніше з програмами можна ознайомитися в презентації:https://bit.ly/2NCL1uZ