Оголошення про проведення конкурсу

на заміщення посади директора  Комунальногонекомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня»

 Правові підстави проведення конкурсу

          Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року№ 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Красноградської районної ради від 25 жовтня 2018 року № 869-VII «Про затвердження Порядку призначення за конкурсом керівників закладів охорони здоров’я, що є у спільній власності територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського району», рішення  Красноградської районної ради від 31 жовтня 2019 року № 1140-VII «Про проведення конкурсу на заміщення посади директора Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня».

Найменування та місцезнаходження комунальногопідприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Красноградська центральна районна лікарня»63304Харківська область, місто Красноград                       вулиця Шиндлера, 87.

Основні напрями діяльності

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня»є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Основні напрямки діяльності підприємства визначені Статутом. Статут підприємства, затверджений рішенням районної ради від 24 вересня 2019 року № 1115-VIIhttp://krrada.kh.ua/dokumenty/rishennia-sesii-rairady/liv-cesiya-rajonnoji-radi-vii-sklikannya-vid-24-09-2019-roku та його структура, затверджена рішенням районної ради від 24.01.2019 № 975-VIIhttp://krrada.kh.ua/dokumenty/rishennia-sesii-rairady/xlvi-sesiya-vid-24-01-2019

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльностіКНП «Красноградська центральна районна лікарня», згідно фінансового плану на 2020 рік складають 61 734 641 грн, в тому числі: Загальний фонд– 60 401 840 грн; Спеціальний фонд— 1 332 800 грн.

Строк та адреса прийманнядокументів дляучасті у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 20листопада                        2019 року по 12 грудня 2019 року включно до 17:00 год. за адресою:                         м. Красноград,вул. Соборна58-а, каб. 7.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (05744 7-25-11,е-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік документів, що подаютьсяконкурсній комісіїпретендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:

-      копію паспорта громадянина України;

-      письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

-      резюме у довільній формі;

-      автобіографію;

-      копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

-      згоду на обробку персональних даних;

-      конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах;

-      довідку про відсутність судимості;

-      медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

-      попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою;

-      заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою;

-      підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів на посаду:

-      громадянство України;

-      вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Охорона здоров’я»;

-      післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або інша освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування» або «Право»;

-      стаж роботи на керівних посадах — не менше 5 років;

-      вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

-      здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

-      високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Оплата праці

Посадовий оклад директора визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 17грудня 2019 року,  за адресою:                            м. Красноград, вул. Соборна58-а.

Конкурсна комісія.

додаток 1Заява на участь в конкурсі; 

додаток 2Згода на обробку персональних даних;

додаток 3Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

додаток 4 Заява про відсутність конфлікту інтересів.

                                                      

Оголошення про проведення конкурсу

на заміщення посади директора  Комунальногонекомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня»

 Правові підстави проведення конкурсу

          Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року№ 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Красноградської районної ради від 25 жовтня 2018 року № 869-VII «Про затвердження Порядку призначення за конкурсом керівників закладів охорони здоров’я, що є у спільній власності територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського району», рішення  Красноградської районної ради від 31 жовтня 2019 року № 1140-VII «Про проведення конкурсу на заміщення посади директора Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня».

Найменування та місцезнаходження комунальногопідприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Красноградська центральна районна лікарня»63304Харківська область, місто Красноград                       вулиця Шиндлера, 87.

Основні напрями діяльності

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня»є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Основні напрямки діяльності підприємства визначені Статутом. Статут підприємства, затверджений рішенням районної ради від 24 вересня 2019 року № 1115-VIIhttp://krrada.kh.ua/dokumenty/rishennia-sesii-rairady/liv-cesiya-rajonnoji-radi-vii-sklikannya-vid-24-09-2019-roku та його структура, затверджена рішенням районної ради від 24.01.2019 № 975-VIIhttp://krrada.kh.ua/dokumenty/rishennia-sesii-rairady/xlvi-sesiya-vid-24-01-2019

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльностіКНП «Красноградська центральна районна лікарня», згідно фінансового плану на 2020 рік складають 61 734 641 грн, в тому числі: Загальний фонд– 60 401 840 грн; Спеціальний фонд— 1 332 800 грн.

Строк та адреса прийманнядокументів дляучасті у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 20листопада                        2019 року по 12 грудня 2019 року включно до 17:00 год. за адресою:                         м. Красноград,вул. Соборна58-а, каб. 7.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (05744 7-25-11,е-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік документів, що подаютьсяконкурсній комісіїпретендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:

-      копію паспорта громадянина України;

-      письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

-      резюме у довільній формі;

-      автобіографію;

-      копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

-      згоду на обробку персональних даних;

-      конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах;

-      довідку про відсутність судимості;

-      медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

-      попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою;

-      заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою;

-      підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів на посаду:

-      громадянство України;

-      вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Охорона здоров’я»;

-      післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або інша освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування» або «Право»;

-      стаж роботи на керівних посадах — не менше 5 років;

-      вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

-      здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

-      високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Оплата праці

Посадовий оклад директора визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 17грудня 2019 року,  за адресою:                            м. Красноград, вул. Соборна58-а.

Конкурсна комісія.

додаток 1Заява на участь в конкурсі; 

додаток 2Згода на обробку персональних даних;

додаток 3Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

додаток 4 Заява про відсутність конфлікту інтересів.