Друк
Виконавчий апарат районної ради
Керівництво

 

Керуючий справами апарату районної ради – Фролов Костянтин Михайлович.

1.Здійснює контроль за дотриманням у виконавчому апараті вимог Регламенту районної ради, Інструкції з діловодства.

2.Забезпечує виконання організаційних заходів під час підготовки і проведення сесій ради, засідань постійних комісій та президії районної ради.

3.Оформлює протоколи сесій районної ради, займається збором інформації, необхідної для оформлення протоколів.

4.Проводить роботу по забезпеченню своєчасного опрацювання документів, що надходять в раду, на засіданнях постійних комісій, сесіях ради, веде контроль за виконанням рішень ради, постійних комісій, окремих доручень голови ради. Інформує голову ради про стан виконання рішень ради.

5.Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної ради та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції виконавчого апарату.

6.Відповідальна за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації районної ради.

7.Організує надання методичної допомоги в роботі органам місцевого самоврядування району, здійснює взаємодію з політичними партіями, рухами, трудовими колективами, громадськими організаціями, об’єднаннями громадян.

8.Забезпечує дотримання законності в діяльності районної ради, виконавчого апарату, постійних комісій, інших органів місцевого самоврядування.

9.Координує взаємодію виконавчого апарату ради з відділами та управліннями районної державної адміністрації з питань, віднесених до його компетенції.

10.Здійснює прийом громадян, за дорученням, розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян і вживає відповідних заходів в межах своєї компетенції.

11.Здійснює правове забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради та виконує за дорученням голови районної ради, передбачені законодавством, повноваження.

12.Представляє за дорученням голови ради інтереси виконавчого апарату районної ради в інших органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях у межах наданих йому повноважень.

13.Запитує у встановленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, міської та сільських рад відомості, які необхідні для вдосконалення форм та методів роботи з документами та інших питань, віднесених до компетенції керуючого справами.

14.Повертає виконавцям документи та вимагає їх доопрацювання у випадках порушення Інструкції з діловодства.

15.Забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у виконавчому апараті районної ради.

16.Здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради на час відсутності голови районної ради у зв’язку з відпусткою, хворобою чи іншими причинами.