Реалізація державної регуляторної політики у 2020 році Красноградською районною радою здійснювалась відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

  • планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
  • ведення реєстру регуляторних актів;
  • оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;
  • проведення відстеження результативності регуляторних актів;
  • оприлюднення наборів регуляторних відкритих даних;
  • залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено план діяльності ради з підготовки проєктів регуляторних актів:

  • рішення районної ради від 12.12.2019 р. №1187-VII;

План оприлюдненj на офіційному веб-сайті Красноградської районної ради у розділі «Регуляторна діяльність» та оприлюднено в районній газеті «Вісті Красноградщини».

Ведення реєстру діючих регуляторних актів.

На офіційному веб-сайті Красноградської районної ради у розділі «Регуляторна діяльність» розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

В реєстрі налічується 4 регуляторних актів, що стосуються управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Протягом 2020 року районною радою діяльність щодо розроблення нових регуляторних актів не здійснювалась.

Моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів

Заходи з відстеження результативності регуляторних актів спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті.

Відстеження регуляторних актів здійснювалося відповідно до затвердженого плану-графіку проведення заходів з відстеження регуляторних актів Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік.

Результати відстеження результативності 31 прийнятого регуляторного акту показали достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщені на офіційному веб-сайті Красноградської районної ради у розділі «Регуляторна діяльність».

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На офіційному веб-сайті Красноградської  районної ради постійно та своєчасно оприлюднювалися плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2021 рік:

  • забезпечення оприлюднення відкритих регуляторних даних;
  • проведення консультацій з громадськістю з питань здійснення державної регуляторної політики;
  • врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що у звітному періоді виконавчим апаратом раойнної ради на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».