0._Про_затвердження_порядку_денного.doc

1._Про_звiти_постiйних_комiсiй_районноi_ради_про_роботу_за_2018_рiiк.doc

2._Про_затвердження_Проограми_розвитку_мiсцевого_самоврядування.doc

3._Про_призначення_на_посаду_директора_Школи_мистецтв.doc

4._Про_надання_права_оренди.doc

5._Про_виконання_програми_економiчного_i_соцiал_ного_розвитку_Красноградс_кого_району_на_2018_рiк.doc

6._Про_затвердження_Програми_економiчного_i_соцiал_ного_розвитку_на_2019_рiк.doc

7._Про_виконання__Програми_оснащенння_наявного_житлового_фонду.doc

8._Про_затвердження_Програми_оснащення_наявного_житлового_фонду_на_2019_рiк.doc

9._Про_виконання__Програми_по_дорогам.doc

10._Про_затвердження_Програми_по_дорогам_на_2019_рiк.doc