0.1._Про_затвердження_порядку_денного_.doc

1._Про_внесення_змiн до_складу_постiйних_комiсiй.doc

2._Про_внесення_змiн_в_закрiпленнi_депутатiв.doc

3._Про_внесення_змiн_до_Програми_розвитку_мiсцевого_самоврядування.doc

3.1._Кошторис.doc

3.2._Кошторис.doc

4._Про_нагородження_почесною_відзнакою.doc

5._Про_хiд_виконання_Комплексноi_програми_забезпеченняпублiчноi_безпеки.doc

6._Про_хід_виконання_районної_програми_територіальної_оборони.doc

7._Про_затвердження_порядку_складання_фiнансових_планiв.doc

8._Про_надання_дозволу_на_передачу_на_баланс_КНП_нерухомого_майна.doc

9._Про_надання_права_оренди.doc

10._Про_затвердження_статуту_ТРК_в__новiй_редакцiii.doc

10.1_Статут_ТРК_в__новiй_редакцiii.doc

11._Про_затвердження_редакцiйного_статуту.doc

11.1_РЕДАКЦІЙНИЙ_СТАТУТ_2018.doc

12._Про_затвердження_кошторисної_документації.doc

13._Про_внесення_змін_до_Новий_освітній.doc

14._Про_внесення_змін_до_Програми медичного_простору.doc

15._Про_внесення_змін_до Програми культури.doc

16._Про_внесення_змін_до_Програми_матеріального резерву.doc

17._Про_хiд_виконання_Програми_накопичення_матерiалЬного_резерву.doc

18._Бюджетне_рiшення.doc

додаток_1.xls

додаток_2.xls

додаток_3.xls

додаток_4.xls

додаток_5.xls

додаток_6.doc

додаток_7.xls

додаток_8.DOC

додаток_9.xls

додаток_10.xls

додаток_11.xls

додаток_12.xls

додаток_13.xls

додаток_14.xls

20._Про_хiд_виконання_Програми_соцiального_захисту_населення.doc

21._Про_хiд_виконання_Комплексної_програми_розвитку_фiзичноЇ_культури_та_спорту.doc

22._Про_хiд_виконання_Програми_пiдтримки_архiвної_справи.doc

23._Про_затвердження_технiчної_документацii.doc

24._Про_затвердження_технiчної_документацii.doc