0._Про_затвердження_порядку_денного.doc

1._Про_хiд_роботи_робочої_групи_р.Берестова.doc

2._Про_затвердження_порядку_проведення_конкурсу_охорони_здоров'я.doc

4._Про_призначення_керiвникiв_закладiв_освiти.doc

5._Про_призначення_директора_Молодіжного_центру.doc

6._Про_затвердження_Перелiку_об'єктів, які не_пiдлягають_приватизацii.doc

8._Про_надання_права_оренди.doc

9._Про_хiд_виконання_Програми_пошуку.doc

10._Про_хiд_виконання_Комплексної_програми_освiти.doc

11._Про_хiд_виконання_Програми_iмунопрофiлактики.doc

12._Про_хiд_виконання_Програми_iнформатизацiї.doc

13._Про_хiд_виконання_Програми_оздоровлення_та_вiдпочинку_дiтей.doc

14._Про_хiд_виконання_Програми_забезпечення_претензiйно-позовної роботи.doc

15._Про_хiд_виконання_Програми_пiдтримки_суду.doc

16._Про_хiд_виконання_програми_Питна_вода.doc

17._Про_хiд_виконання_Програми_боротьби_з_амброзією.doc